Stuur deze pagina door Wanbeleid?

De term ‘wanbeleid’ is de afgelopen jaren regelmatig op de voorpagina’s van (financiële) nieuwsbladen te vinden geweest.  Als er sprake is van wanbeleid bij een onderneming dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken bestuurders en allen die bij de onderneming betrokken zijn.

Of er al dan niet sprake is van wanbeleid kan getoetst worden in een enquêteprocedure die gevoerd wordt bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Het enquêterecht biedt mogelijkheden te komen tot een oplossing voor geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders etcetera. Het is een deel van het recht dat een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, met een groot belang voor de Nederlandse ondernemingsrechtelijke praktijk.